Jan Kubena
průmyslové nátěry a tryskání

+420 723 838 815

Reference


Našich zákazníků si vážíme. Proto se k nám vracejí.

ŽDB Drátovna a.s., Bohumín

Ve výrobě vysokouhlíkových a nízkouhlíkových drátů se řadí svým objemem produkce k hlavním producentům v České republice a také patří i mezi největší producenty ve střední Evropě. Výroba těchto drátů má více než stoletou tradici.

Třinecké železárny a.s.

Největší česká huť s domácím kapitálem a vyrábí nejvíce oceli v České republice. Společně s Moravia Steel a desítkami dceřiných společností se řadí k významným průmyslovým uskupením ve střední Evropě. Tradice výroby sahá až do roku 1839. Dnes produkty vyváží do více než 60 zemí všech světadílů.

Vítkovice Machinery Group

Nejvýznamnější česká strojírenská skupina se silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých investičních celků. Zahrnuje okolo třicítky firem. Skupina disponuje moderní, rozsáhlou a unikátní výrobní základnou a know-how založeným na výzkumu a vývoji. V prosinci 2013 oslavila značka VÍTKOVICE své 185 narozeniny.

ArcelorMittal Ostrava a.s.

Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla. Servis a obslužné činnosti jsou v převážné míře zajišťovány vlastními obslužnými závody.